Hits: 56

Thể loại điện ảnh (tiếng Anh: film genre) hay thể loại phim là một phương pháp cơ bản để phân loại phim trong điện ảnh. Việc xác định thể loại của một bộ phim …2017
Dashboard

No votes yet.
Please wait...